Achirus achirus

Dwergzoetwaterschol

 
Voorkomen: Suriname, Brazilie, Uruquay, Peru,Achirus achirus
Lengte: tot 10 cm
Gedrag: Rustige, wat teruggetrokken vis. Buiten de paartijd zijn het alleengangers die op en in de bodem leven.
Aquariumeisen: Fijn zand en platte stenen zodat ze in kunnen graven en alleen hun ogen nog zichtbaar zijn.
Minimum lengte aquarium 100 cm. Het aquarium moet voorzien zijn van een deksel, ze kunnen springen!
 
Water:
Hardheid tot 18 dGH;
Zuurgraad, pH 6,5-7,5;
Temperatuur: 25 – 30º C;
Ze komen voor in zoet- en brakwater tot op een diepte van 20 meter.
 
Voedsel :
Voornamelijk rode muggenlarven en Tubifex