Anetome helena

Slak-etende slak

 
Voorkomen: ThailandAnetome helena
Lengte: tot 1 cm
Gedrag: Anetome helena eet alle andere slakken op en laat hun eigen soort met rust.
Aquariumeisen: De slak-etende slak is geschikt voor elke gezelschapsaquarium. Hogere temperaturen zorgen voor een minder lange levensduur. Ze kunnen in hard en zacht water leven, echter is hard water beter voor de schelp. Zorg voor regelmatige waterwisseling.
 
Water:
Temperatuur: 25 – 30º C;
 
 
Voedsel :
Voornamelijk slakken en tabletten