Filters

Filtersystemen voor siervisvijver en koivijver

Filtersystemen geschikt voor de vijver zijn grofweg in te delen in systemen geschikt voor de siervisvijver en systemen geschikt voor de koivijver.

Kraak helder water

Filters geschikt voor de siervisvijver (geen koivijver) zijn compact uitgevoerd en beschikken over verschillende soorten filtermateriaal. De voornaamste taak die deze vijverfilter heeft is mechanisch filteren, het uitfilteren van zwevende deeltjes. Dit gebeurt het meest effectief door schuimpatronen. Koppelt men een UV-C lamp aan deze filters dan worden ook zweefalgen verwijderd met als resultaat: kraak helder water.

Belangrijk is dat pompcapaciteit en UV-C Wattage ten opzichte van de vijverinhoud goed op elkaar zijn afgestemd. Laat u daarom altijd goed voorlichten.